Việt Nam và Thế Giới

Thời trang là phong cách sống, là tác động ở xung quanh và bao quanh chúng ta.

Thời trang là phong cách sống, là tác động ở xung quanh và bao quanh chúng ta. Để làm được thời trang, việc đổi mới phải thường xuyên được cập nhật để đáp ứng xu hướng hiện đại, hành vi chi tiêu của người tiêu dùng, nền kinh tế hiện tại từ thị trường bạn chọn đến đối thủ cạnh tranh.

Hiểu biết đầy đủ là rất quan trọng và đây là lý do tại sao:

Để nói ''Quốc tế'', chúng ta có tự hỏi bản thân xem chúng ta đã đến chưa?

Chất lượng ổn định, cũng như chưa đề cập đến các thiết kế sáng tạo nguyên bản hay cải tiến là vấn đề lớn nhất của thương hiệu thiết kế nội địa. Chúng ta đặt tên cho giá trị của mình với mắc ''quốc tế'' nhưng chúng ta thực sự nói dối và bỏ qua chi tiết , tiểu tiết nhỏ nhất để nhận '' Quốc tế ''

Đối với Quốc tế, chúng ta cần xem xét lại khả năng, năng lực, mạng lưới hợp tác và trung thực với chính mình về những gì chúng ta đang hướng tới trong bản thân doanh nghiệp và toàn ngành nói chung. Giống như cổ máy, mỗi yếu tố kết hợp với nhau để hỗ trợ để chạy, để có thể vận hành. Sự phát triển không thể chạy trừ khi /nếu như từng cá thể không đóng vai trò của mình.

Đạt được giải thưởng và tự xưng, chúng ta đã đóng góp đủ để tạo nên một ngành công nghiệp hoặc chỉ là một sân chơi trí tuệ cho những người phù hợp với nhóm đã được phân loại. Như thế giới có thể được chia thành nhiều thành phần, giai cấp, tiêu chí nhưng mục tiêu cuối cùng là gì? Tài chính để cùng nhau phát triển.

Chúng ta đánh giá cao bao nhiêu cho sự tôn trọng của khách hàng, những người đối tác, bạn hàng, từ những sản phẩm rẻ nhất đến những sản phẩm đắt nhất nhưng mang lại giá trị đích thực có tính xác thực? Thay vào đó, chúng ta vẫn đưa ra những chương trình thay vì để cho quần áo tự nói lên tiếng nói của mình để khách hàng, người tiêu dùng có quyền lựa chọn và ý kiến về tủ quần áo của họ trong thật thời thượng ?

Song song, chúng ta có từng đọc về báo cáo ngành may mặc của mình chưa, đã bao giờ chúng ta thu thập, nghiên cứu, xem xét lại dữ liệu về tốc độ tăng trưởng của địa phương trong những năm qua? hoặc chúng ta chỉ nhìn vào cái tôi của chính mình và bỏ bê người khác. Chúng ta có nghĩ rằng tiếng vỗ tay của chúng ta thực sự có ý nghĩa?

Thế giới đang quay, cuộc sống của bạn đang thay đổi nhanh chóng, chúng ta đang lùi về phía sau hay suy nghĩ về phía trước để xây dựng, cấu trúc.

Và cuối cùng, để đưa Việt Nam ra Thế giới, tất cả chúng ta có chấp nhận hiện tại của mình, ý chí hướng đến sự cải thiện, bắt tay để chia sẻ và kết nối? Đến lúc đó, chúng ta có thể trở thành ''Quốc tế'' và Mang Thế giới đến Việt Nam bằng giá trị đích thực của #VietnamNow

Con người của chúng ta, tài năng của chúng ta, kỹ năng của chúng ta, tính xác thực của chúng ta, khả năng của chúng ta đều nổi bật một cách lạ thường.

#VFA #WordsofWisdom #FashionIndustry


Tin tức liên quan
''Thích'' vs ''Làm'' thời trang
Chất lượng vs Thiết kế
Đồ xấu vs Đồ đẹp
Lịch sử Thời trang và Lịch sử Trang phục