VN EN

Quan trọng nhất là hiểu đúng hiểu rõ của từng người về ‘’Bền Vững’’

Thứ Tư, 28/4/2021, 03:07 | Bình luận (0)
Thời Trang Bền Vững’’ - có bao nhiêu người hiểu những định nghĩa một chiều hay đa chiều ?
Quan trọng nhất là hiểu đúng hiểu rõ cửa từng người về ‘’Bền Vững’’
( English below )

Trong những năm gần đây, rất nhiều sự kiên, rất nhiều đề tài nói về ‘’Thời Trang Bền Vững’’ nhưng có bao nhiêu là thật là hiểu những định nghĩa một chiều theo hay đa chiều theo nhiều cách nhìn khác nhau ?
Ý nghĩa thực sự của Bền vững là gì?
Đó là về việc tái tạo, tăng tốc, giảm lãng phí hoặc kích thích hoàn toàn công nghệ và lợi thế trong việc mua hàng của người tiêu dùng? Hoặc nó chỉ là một thuật ngữ ‘’thịnh hành’’ có thể đánh dấu nhận thức xã hội của thương hiệu của bạn ?
Tính bền vững về thời trang là gì?

Thời trang phản ánh sự phát triển, chủ nghĩa cá nhân, xã hội của chúng ta và tuy nhiên Thời trang đã là chuẩn mực của thực tiễn xã hội hơn 5.000 năm kể từ và trước thời đại Ai Cập vĩ đại cho đến bây giờ, và liên tục thay đổi theo chính trị, văn hóa, con người. Có nghĩa là, Thời trang đã bền vững trong nhiều thời đại nhưng bây giờ mới trở thành xu hướng xã hội trong thời hạn này ?

Từ quan điểm của một người thợ may - cách tạo đường may hoàn hảo cho mọi chiếc áo sơ mi, từ sự hoàn hảo của vải dệt - cách tạo ra sợi bền đẹp để làm vải dệt đặc biệt cho nhà thiết kế thời trang, từ người sáng tạo thời trang - cách làm cho quần áo có thể bền lâu và được đánh giá cao bởi người tiêu dùng, từ kinh doanh / tiếp thị - làm thế nào để phù hợp với cuộc sống và mở rộng về số lượng, từ nhà nghiên cứu / khám phá - làm thế nào để truy tìm lại những truyền thống đã mất để làm cho nó trở lại bây giờ? Những điều này được gọi là '' bền vững ''.
Khi tất cả chúng ta không kết nối như một cỗ máy cơ khí và làm việc riêng lẻ theo sự hiểu biết của chúng ta. Tất cả các hành động đều được coi là phán xét những điều chúng tôi không hiểu.
Chắc chắn mọi cá thể/ tổ chức đang làm phần việc của họ, nhưng chúng ta có hiểu được khía cạnh của sự thành công và thất bại trong hành trình của chính họ. Không ai có thể làm được mọi thứ, nhưng tất cả đều có thể làm được điều gì đó nếu tất cả chúng ta hiểu.

Bền vững - chúng ta đã có một cái nhìn đủ đa chiều và sát với thực tế tại Việt Nam?
Bền vững - rất nhiều người chúng ta đang hướng đến nhưng chúng ta đã kết nối thành một sức mạnh chung để cùng nhau tạo ra sự thay đổi rõ rệt?
Bền vững - nhiều quan tâm nhưng đã nhiều hành động?
Bền vững - để đi được “bền” chúng ta cần một cộng đồng tương trợ, đoàn kết thật “vững”.

175702021_2839368869645063_185756513098814191_n

What is the true meaning of Sustainabilities ?
Is it about recyling, upcycle, reduce wastage or full inovation in technology and prace in consumer buying ? Or it just a trending terminology that can mark up our ( brand ) social awareness
What is Fashion Sustainabilities ?

Fashion reflects our growth, our individulism, our society and yet Fashion has been norm of social pratice more than 5,000 years since and before The Great Egyptian era until Now, and continuously changing by politic, culture, humans. By means, Fashion has been sustainable for ages but just now as social trending for the term.

From perspective of a seamtress – how to make a perfect seaming for every shirt, from the perfective of textile – how to create beautiful strong yarn to make exceptional textile for fashion designer , from fashion creator – how to make clothes can last and statement appreciated by consumer, from business/marketing – how to relevant into life and expanding in volume, from researcher/explorer – how to trace back the lost traditions to make it now again ? Aint these called ‘’ sustainability ‘’ .
When we all don’t connect like a machenical machine and work individial in our own understanding. All action take part as judmental of things we don’t understand.

For sure eveyone is doing their part, but do we understand their side of the success and failure in their own journey of sutainabilities.
Noone can do everything, But all can do something if we all undersand.
Speed Up or Slow Down – Nhanh hơn hay Chậm lại là do sự hiểu của chúng ta.
Tin liên quan
Các khóa học liên quan
Khóa học Tư Duy Thiết Kế
6,000,000đ
Khoá học 7 Môn Học Khai Phóng - Liberal Arts
6,000,000đ
Khoá học Sáng Tạo Thời Trang
6,000,000đ
Bình luận
0 bình luận