VietNam Fashion Academy

Tin Tức & Sự Kiện

Lịch Khai Giảng Qúy II - 2020

18/02/2020 06:43 AM

🌱💗 👉Lịch Khai Giảng Quý 2 - Tháng 3-4-5/2020👈💗🌱
Lịch khai giảng khóa kỹ thuật: http://bit.ly/3khoahoccoban
T2 T4 T6 lúc 9h30 sáng và 2h chiều 2/3/2020 – 6/4/2020 – 4/5/2020
T3 T5 T7 lúc 9h30 sáng và 2h chiều 3/3/2020 – 6/4/2020 – 5/5/2020
(Từ 2020 trở đi, VFA không nhận đăng ký 1 khóa cho chương trình học kỹ thuật để đảm bảo cho giáo trình chuyên môn và lộ trình nhận thức)

+ Các khóa học cao cấp, học viên vui lòng liên hệ Admin để được thông báo lịch.

🎓 Lịch sử thời trang: http://bit.ly/LSThoiTrang
T3 T5 lúc 6h30 tối ngày 10/3/2020 – 14/4/2020 – 12/5/2020

🎓 Kinh doanh thời trang: http://bit.ly/kinhdoanhThoiTrang
T2 T4 lúc 6h30 tối 9/3/2020 – 13/4/2020 – 11/5/2020

🎓 Marketing thời trang-Thương hiệu & câu chuyện TT http://bit.ly/FMFBLilam
T2 T4 lúc 6h30 tối 9/3/2020 – 13/4/2020 – 11/5/2020

🎓 Tư duy thiết kế: http://bit.ly/tuduythietkethoitrang
T7 CN lúc 9h30 sáng 14/3/2020 - 4//4/2020 – 9/5/2020

🎓 Khóa học Hiểu và tạo dựng phong cách cá nhân Styleline http://bit.ly/Styleline
T2-T3-T4 lúc 10h sáng 9/10/11-3-2020 – 13/14/15-4-2020 – 11/12/13-4-2020

🎓 Tổ chức sản phẩm và định hình sản phẩm http://bit.ly/Sanxuat_Phanbodinhmuc
T3 T5 lúc 2h chiều 9/3/2020

🎓 Thiết kế phục trang & bối cảnh film: http://bit.ly/ThietKephuctrang
T3 T5 lúc 6h30 tối ngày 10/3/2020 – 14/4/2020 – 12//5/2020

🎓 Mua hàng-bán hàng-dịch vụ khách hàng: http://bit.ly/MuahangbanhangCSKH
T3 T5 lúc 6h30 tối ngày 4/2 và 3/3/2020

🎓 Sáng tạo trong văn hóa Việt: http://bit.ly/SangtaotrongVHViet
T7 CN lúc 2h00 chiều 7/3/2020 - 4//4/2020 – 9/5/2020

🎓 Khóa học trang điểm Me, Myself & Eyes: http://bit.ly/Trangdiemcanhan
T7 CN lúc 2h00 chiều 7/3/2020 - 4//4/2020 – 9/5/2020

- Chương trình học ‘’ Nghệ Thuật Trang Điểm Chuyên Sâu 3 tháng – 6 tháng ’’ là chương trình 3 tháng, xin vui lòng liên hệ Admin để được tư vấn.

🎓 Diễn họa thời trang: http://bit.ly/dienhoathoitrang
T7 CN lúc 9h30 sáng 7/3/2020 - 4//4/2020 – 9/5/2020

🎓 Workshop Quản Trị Thời Trang Cao Cấp & Dự Đoán Xu Hướng
http://bit.ly/WSQTthoitrang
Lúc 9h30 sáng ngày 23-24-25/3/2020
🎓 Workshop Đọc – Học Dự Báo Xu Hướng Thu Đông
http://bit.ly/DudoanXuhuong2022
Lúc 9h30 sáng ngày 25/3/2020

🎓 Workshop Cuộc Phẩu Thuật Văn Hóa Thời Trang
http://bit.ly/Cuocphauthuatvhtt
Lúc 10h sáng ngày 24-25-26/4/2020

Các tin liên quan