Chương trình
Chương trình Quản lý thời trang cao cấp
Chương trình Quản lý thời trang cao cấp
Fashion Media & Advertisement Above and Beyond Program
Fashion Media & Advertisement Above and Beyond Program
The program provides the skills involved in becoming an art director and working in creative jobs based on fashion. Projects and activities are designed to help you develop your vision. creativity, visual language, and strong contextual awareness to engage your intended audience.
Chương trình Tiếp thị thời trang
Chương trình Tiếp thị thời trang
Chương trình marketing thời trang - MOF mang đến sự phân tích toàn diện chiến lược và xác định vị trí của thương hiệu thời trang trong ngành và tâm trí của người tiêu dùng trở nên tối quan trọng.
Chương trình Sắp xếp và trưng bày của hàng thời trang
Chương trình Sắp xếp và trưng bày của hàng thời trang
Bán hàng thời trang trực quan, trưng bày cửa hàng là hoạt động phát triển sơ đồ mặt bằng và sắp xếp không gian đa chiều để tối đa hóa doanh số bán hàng và kích thích nhu cầu mua sắm.
Chương trình Quản trị kinh doanh thời trang
Chương trình Quản trị kinh doanh thời trang
Chương trình quản trị thời trang là sự pha trộn chiến lược và định hướng thị trường của các quan điểm chính trong kinh doanh thời trang; bao gồm chiến lược, ngân sách, tài chính, phát triển sản phẩm, tiếp thị thời trang, truyền thông, xây dựng thương hiệu, quản lý hoạt động bán lẻ và các kênh phân phối toàn cầu.