Chương trình
Chương trình Khởi nghiệp thời trang
Chương trình Khởi nghiệp thời trang
Chương trình khởi nghiệp thời trang giúp bạn hiểu tổng quan về vì sao thời trang bắt đầu, khi nào ngành thời trang tạo ra sự cạnh tranh và giúp hiểu những điểm đẹp-xấu của quần áo.
Chương trình Xác định đam mê thời trang
Chương trình Xác định đam mê thời trang
Khoá học xác định đam mê thời trang  phù hợp cho tất cả những người yêu thích thời trang để tìm hiểu rõ và quan tâm sâu sắc hơn của bạn đến con đường đam mê, ước mơ thời trang
Hot
Chương trình Kỹ thuật nền tảng thời trang
Chương trình Kỹ thuật nền tảng thời trang
Chương trình học trong 03 tháng phù hợp cho tất cả học viên mới bắt đầu, hoặc đã có kinh nghiệm trong thời trang để tái xác định và đóng cọc ngược lại, và hiểu rõ các định nghĩa, cấu trúc của quần áo và kiến thức nền cho thiết kế thời trang.
Chương trình Nền tảng dệt may, lịch sử và tư duy thời trang
Chương trình Nền tảng dệt may, lịch sử và tư duy thời trang
Có nền tảng và kiến thức nhất định về vận hành thời trang do bạn đã hiểu quy luật xoay vòng của thị trường.