VIETNAM FASHION ACADEMY (VFA)

Học viện Thời trang có phương pháp giảng dạy riêng và đầy thách thức với các bạn có đam mê. Học viện tin rằng bạn là nhân tố chính trong việc học của chính bạn. Chính vì vậy, tại VFA các bạn sẽ được học cách để tạo ra công thức riêng, kích thích tư duy và sáng tạo. Do đó, bên cạnh việc thực hành tại lớp dưới sự giúp đỡ của các giảng viên, VFA luôn tạo điều kiện để các bạn có thể rèn luyện, thực hành ngoài giờ học thông qua việc sử dụng các nguyên vật liệu, cơ sở vật chất tại trường.

Cấu trúc bài giảng tại học viện rất chuyên sâu, đòi hỏi các học viên phải nỗ lực, không ngừng trau dồi kiến thức, chăm chỉ học tập và thường xuyên thực hành các bài tập tại lớp và ở nhà. 

Mỗi lớp học viện chỉ nhận tối đa là 8 học viên để đảm bảo chất lượng bài học và đầu ra mỗi khóa.