VN EN
 • /img/slide/full_vfa_slider-1-2021422115750.jpeg
  Phương pháp dạy chuẩn quốc tế
  Phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, kích thích tư duy sáng tạo, thách thức với các bạn có đam mê
 • /img/slide/full_vfa_slider-2-202142212114.jpeg
  Phương pháp dạy chuẩn quốc tế
  Phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, kích thích tư duy sáng tạo, thách thức với các bạn có đam mê
 • /img/slide/full_vfa_slider-3-2021422135123.jpeg
  Phương pháp dạy chuẩn quốc tế
  Phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, kích thích tư duy sáng tạo, thách thức với các bạn có đam mê
 • /img/slide/full_vfa_slider-4-202142212126.jpeg
  Phương pháp dạy chuẩn quốc tế
  Phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, kích thích tư duy sáng tạo, thách thức với các bạn có đam mê
 • /img/slide/full_vfa_slider-5-2021422115836.jpeg
  Phương pháp dạy chuẩn quốc tế
  Phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, kích thích tư duy sáng tạo, thách thức với các bạn có đam mê
Đội ngũ
giảng viên VFA
Đều được tuyển chọn kỹ càng và là những người có kinh nghiệm chuyên môn ít nhất 12 năm, đạt nhiều thành tựu nhất định trong ngành thời trang Việt Nam và quốc tế, đến từ các trường danh tiếng như FIDM, Central Saints Martin, Maragoni, FIT, Parsons,.. Ngoài ra, VFA cũng hợp tác với các Nhà Thiết Kế - Công Ty - Tập Đoàn thời trang trong nước và nước ngoài đem đến những workshop chuyên sâu về thực tế ngành

Nhận xét
của học viên

Các chương trình
khóa học

Tin tức