Lịch khai giảng / Up coming courses and workshop

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC MỚI / UP COMING FASHION COURSE

screen-shot-2017-08-05-at-19-58-39

Lưu ý:
** Học phí đã bao gồm tiền giáo trình, nguyên – vật liệu phục vụ cho việc học tại Học Viện.
** Học viên được tự do sử dụng Studio để luyện tập thêm ngoài giờ học chính; sử dụng Thư viện Thời trang VFA để nghiên cứu và học tập. 
Attention:
** Tuition Fee includes materials fee needed for study.
** Student is free to use Studio for practicing after classes and VFA Fashion Library for extra studying.

LỊCH WORKSHOP // UP COMING WOKRSHOP

screen-shot-2017-08-05-at-19-58-51

Lưu ý:
** Phí tham gia đã bao gồm tiền giáo trình, nguyên – vật liệu phục vụ cho việc học tại Học Viện.
Attention:
** Fee includes materials fee needed for study.