CÁC KHOÁ HỌC TRỌN GÓI // Package fashion courses

KHOÁ KỸ THUẬT RẬP CƠ BẢN 3 THÁNG / 3-month fundamental patternmaking course
Kỹ thuật dựng rập 2D – flat patternmaking technique là kỹ thuật nền tảng của thiết kế thời trang. Khoá học kỹ thuật rập căn bản 3 tháng hướng dẫn bạn những phần căn bản nhất của kỹ thuật rập từ cơ bản – trung cấp – nâng cao. 
Chi tiết / Learn More
KHOÁ KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU 6 THÁNG / 6-month intensive garment construction technique course
Chương trình 6 tháng học chuyên sâu các kỹ thuật xây dựng cấu trúc trang phục từ cơ bản đến cao cấp.
chi tiết / Learn More
KHOÁ HỌC KỸ THUẬT VÀ KIẾN THỨC THỜI TRANG 1 NĂM / 1 – year Garment Construction &  Fashion Study course
Khoá học 1 năm chuyên sâu về kỹ thuật và kiến thức thời trang dành cho những bạn đam mê thiết kế thời trang, nghiêm túc theo đuổi nghề và muốn tạo dựng thương hiệu thời trang với chất riêng.
CHI TIẾT / Learn More
KHOÁ KIẾN THỨC THỜI TRANG 3 THÁNG / 3 – month Professional fashion knowledge course
Chương trình 3 tháng học tập trung vào các kiến thức chuyên môn trong thời trang từ lịch sử đến phong cách, các kiến thức giúp các bạn hiểu rộng về chuyên môn của ngành thời trang cho các công việc của mình.
CHI TIẾT / Learn More
TỰ CHỌN GÓI KHOÁ HỌC / Pick your own package courses
Tự thiết kế cho riêng mình những gói khoá học khác nhau phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Chi tiết / Learn More