CÁC KHOÁ HỌC KIẾN THỨC THỜI TRANG // Professional fashion knowledge courses

LỊCH SỬ THỜI TRANG VÀ CHẤT LIỆU – PHÂN TÍCH XU HƯỚNG / History of Fashion and Textile – Trend analytics course
Xu hướng bắt đầu từ đâu? Thời trang là sự phản hồi lại quá trình phát triển của loài người và tâm lý xã hội. Học về lịch sử thời trang để hiểu về sự vận động và phát triển của ngành.  
Chi tiết / Learn More
TƯ DUY THIẾT KẾ / Critical Thinking in design course
Trong thời trang có 4 giai đoạn chính: Lên ý tưởng – Thiết kế – Sản xuất – Bán lẻ. Tư duy thiết kế nằm ở giai đoạn lên ý tưởng, định hướng thiết kế cho toàn bộ bộ sưu tập. 
Chi tiết / Learn More
KINH DOANH THỜI TRANG – Fashion business course
Khóa học đi vào các định nghĩa trong kinh doanh thời trang, từ phát triển mô hình kinh doanh cho nhà thiết kế, cơ sở may mặc, cửa hàng thời trang.
Chi tiết / Learn More
VẼ DIỄN HOẠ THỜI TRANG – Fashion Illustration course
Vẽ diễn hoạ khác gì với vẽ phác hoạ? Vẽ diễn hoạ là vẽ lại trang phục, khác với vẽ phác hoạ được dùng để phác thảo thiết kế trong giai đoạn đầu. Vẽ diễn hoạ yêu cầu cao hơn trong cách thể hiện các chất liệu thời trang khác nhau.
Chi tiết / Learn More
PHÂN TÍCH PHONG CÁCH VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG / Style analytics and trend forecast course
Phân tích và dự báo xu hướng là một điều còn khá mới mẻ trong thời trang tại Việt Nam nhưng đã được nghiên cứu và thực hiện hơn 50 năm qua trên thị trường chuyên nghiệp của thế giới.
Chi tiết / Learn More
TIẾNG ANH TRONG THỜI TRANG / English in fashion course
Khóa học đi sâu vào các ngôn ngữ thời trang, các thuật ngữ thời trang chuyên ngành.
Chi tiết / Learn More
TRANG ĐIỂM / Make-up course
Các phương pháp trang điểm và tạo kiểu tóc căn bản và hữu dụng nhất.
Chi tiết / Learn More